یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388

پخش شب نامه علیه دولت و رئیس جمهور در شرکت ارتباطات سیار

برخی از کارمندان شرکت ارتباطات سیار اطلاع دادند در هفته گذشته مقادیر زیادی شب نامه علیه شخص رئیس جمهور و دولت نهم در شرکت ارتباطات سیار توزیع گردیده است بگونه ای که حتی در راه پله های ساختمان این شرکت نیز بعد از گذشت چند روز دیده می شود.

هنوز تا این لحظه مدیران این شرکت برخوردی نشان نداده اند.

ضمنا در هفته گذشته زمزمه تغییرات اساسی در این شرکت بزرگ به گوش رسید.