دوشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1389

انا لله و انا الیه راجعون

بی شک آتش زدن کلام الله مجید توسط صهیونیست مسیحی های آمریکا برکات زیادی را برای امت اسلامی به همراه خواهد داشت... خدای یکتا صبرش زیاد است ما هم کمی صبر کنیم******************************************


در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب ،آجر و فلز درست نشده ، بلکه از استخوان های مسلمانان درست شده است!

در سال ۱۲۱۸ پاپ وقت،برای نشان دادن غرورش دستور داد این کلیسا را از استخوان های  مسلمانانی که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند، درست کنند.

در ساخت این کلیسا استخوان چهل هزار مسلمان به کار رفته است.، آنها می گویند مسلمان ها تروریست هستند!

PLEASE LOOK CAREFULY AT THE SKULLS IN THESE PICTURES. AND PLZ SEND IT TO OTHERS
In the city of Sedelik of the Czech Republic, there is a very interesting church. This church is not made of wood, nor it is made of cement, nor it is made of metal, but instead it is made of parts of Muslims. In the year of 1218, the Pope of that time, to show pride, ordered the construction of a church bringing the bones of Muslims killed for its construction. The order
was sent to the country by bringing the bones of 40,000 Muslims. They say that Muslims are Terrorists.. .Just take a look for yourself