شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1389

دو کلمه حرف حساب...

دولتها رفتنی نیستند بردنی هستند. مصر و تونس نرفتند بلکه مردمشان آنها را بردند. بحرین و عربستان اگر قرار باشد رفتنی باشند باید مردمشان آنها را ببرند. حال سوال اینجاست که یک مشت عرب که همواره جنبش سبز و اسلافش آنها را به باد استهزا می گرفت توانستند ظرف 18 روز دولت خود را سرنگون کنند آما 30 میلیون سبز که موسوی مدعی آن است نتوانسته بعد از 20 ماه حتی یک پایگاه بسیج را بگیرد؟ آیا براندازان ما بی غیرت هستند یا عقبه مردمی براندازان یک دروغ بوده است؟